Navigácia

 • Jedálny lístok

  Týždeň: 26.9. - 30.9.2022


 • 2%

  Budeme radi, ak nás obdaríte 2% z Vašich daní, za čo Vám srdečne ĎAKUJEME :)

 • VÝZVA ODLIŠNOSTI

  Milí naši priatelia,

  začíname dva týždne "VÝZVU ODLIŠNOSTI"!

  Od 21.3. do 2.4. nás môžete podporiť fotkami so symbolmi Downovho syndrómu 🧦 a Autizmu 👔🧩 podľa vašej fantázie.

  Budeme veľmi radi ak spolu vytvoríme album, ktorý bude plný radosti, lásky a akceptovania našich-vašich milých odlišností. 😀

  Ďakujeme veľmi pekne za všetky vaše fotky ❤️💙

  Fotky môžete posielať na rescnz@gmail.com....alebo formou správy na našu FB stránku https://www.facebook.com/RESCNZ/ 😊

 • Čestné vyhlásenie

  tlačivo ČV prijímateľa sociálnych služieb na stiahnutie:

 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím ETR

 • Očkovanie

  informácie vo forme ľahko čitateľného textu

 • Manuál, Covid automat a Pandemický plán

 • Preukaz osoby s poruchou autistického spektra

   

  Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo tlačovú správu týkajúcu sa zaobstarania preukazu PAS, ktorý môže ľuďom s poruchou autistického spektra pomôcť zabezpečiť napr. u lekára, či na úradoch prednostné vyšetrenie či vybavenie. Môže pomôcť napríklad v tejto dobe, keď majú osoby s PAS výnimku z nosenia rúšok, sa pri kontrole preukázať. Preukaz budú vydávať výlučne pedopsychiatri alebo psychiatri, ktorí ho žiadajú z Odboru duševného zdravia Ministerstva zdravotníctva SR.

 • Certifikát o vykonanej vakcinácii

  Informácia pre očkovaných

  Od 24.5.2021 je možné prostredníctvom pripojeného odkazu na webovú stránku požiadať o vydanie Certifikátu o vykonanom očkovaní proti Covid-19

 • Pridajte sa k nám :)

 • Zapojte sa :)

  pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu

 • Asistované sčítanie obyvateľstva

  Informačný leták v ľahkočitateľnej forme, ktorý obsahuje základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo po­tenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania

 • Školíme sa :)

  Do galérie Školíme sa :) boli pridané fotografie.

 • Darovanie krvi

  Milí priatelia,
  dňa   28.09. 2020 (pondelok)   sa uskutoční

  DAROVANIE KRVI V RESC NOVÉ ZÁMKY

  príďte spolu s nami darovať život...
   

  stačí veľa piť, dať si ľahké raňajky a od 7,30 do 10,00 sú Vám v našich priestoroch opäť k dispozícii pracovníci NTS

  Srdečne očakávame každého, komu záleží na osude druhých :)

 • Modrý deň :)

 • Ponožková výzva

 • Opatrenie

  Vážení rodičia a opatrovníci, 

  v poslednom období v našom regióne prudko vzrástol počet respiračných ochorení prejavujúcich sa horúčkou, kýchaním, kašľom, nádchou, bolesťami svalov a kĺbov, či dýchavičnosťou.

  Rešpektujúc Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2405/2020 zo dňa 6.3.2020 vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia prijíma naše zariadenie tieto opatrenia:

  prijímateľov DSS odovzdajte prosím zamestnancom zariadenia priamo v zádverí vstupu do budovy bez Vášho ďalšieho vstupu do priestorov RESC.

  Obmedzením vstupu verejnosti do priestorov RESC eliminujeme pravdepodobnosť prenosu ochorení.

  V prípade, že sa vo Vašej blízkosti či v rodine objaví akútna respiračná infekcia, dodržiavajte prosím predovšetkým základnú ľudskú ohľaduplnosť, t.z. že chorý človek zostane v domácom prostredí predchádzajúc tým šíreniu choroby.

  V rámci primárnej prevencie odporúčame časté a dôkladné umývanie rúk, resp. dezinfekciu rúk.

 • Školíme sa :)

  Do galérie Školíme sa :) boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky, Domov sociálnych služieb
  Pod kopcom 5902/75, 940 01 Nové Zámky
 • +421 918 461 303

Fotogaléria