Navigácia

Chránené dielne

... rozvíjame potenciál ľudí so zdravotným znevýhodnením

 

 

Každý človek by mal dostať šancu žiť plnohodnotný život. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch háji záujmy, potreby a práva ľudí so zdravotným znevýhodnením a snaží sa dávať šancu uplatniť sa na pracovnom trhu aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Naša inštitúcia má pridelené postavenie chránenej dielne na prevádzke Kostolná 1, Nové Zámky a postavenie druhej chránenej dielne v mieste sídla organizácie, Pod kopcom 75, Nové Zámky.

Novinky

Kontakt

  • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky, Domov sociálnych služieb
    Pod kopcom 5902/75, 940 01 Nové Zámky
  • +421 918 461 303

Fotogaléria