Navigácia

DSS - Pracovisko pracovnej terapie

 

Pracovisko pracovnej terapie je určené prijímateľom sociálnych služieb nad 16 rokov s mentálnym postihnutím, autizmom a pod. Cieľom tohto pracoviska je podporovať získavanie pracovných zručností, zapájanie sa do spoločenského diania a podporovať bežný život mladého človeka. Práca na našom pracovisku je zameraná na spätosť s tradíciami a kultúrou nášho národa, a preto sa sústredíme najmä na prácu s hlinou v hrnčiarskej dielni, tkanie na tkáčskych strojoch, spolupracujeme s inštitúciami a jednotlivcami,  ktorých cieľom je podpora a udržiavanie ľudových tradícií, venujeme sa čipkárstvu, patchworku, vytvárame aranžmány, využívame rôzne materiály a techniky.  Podporujeme prácu mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením s IPADmi, interaktívnou tabuľou a pod.

Socializáciu prijímateľov sociálnych služieb uskutočňujeme pravidelnými návštevami výstav, galérií, divadiel, reštaurácií, kaviarní a súčasne sa staráme aj o športové aktivity. Každý týždeň zabezpečujeme návštevu klziska, fitness centra, cvičíme jogu so skúsenou lektorkou.

Zúčastňujeme sa rôznych výletov, cestujeme verejnou dopravou, zdokonaľujeme správanie sa vo všedných situáciách života.

V blízkej budúcnosti plánujeme rozšíriť možnosti získavania pracovných zručností o záhradkárske práce v spojitosti s pestovaním a starostlivosťou o zvieratá.

Každý deň nášho života musí byť pestrý. Chceme, aby si každý prijímateľ sociálnych služieb našiel v našej ponuke činností aktivitu, ktorá ho bude baviť a vnútorne obohacovať.

      

Novinky

Kontakt

  • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky, Domov sociálnych služieb
    Pod kopcom 5902/75, 940 01 Nové Zámky
  • +421 918 461 303

Fotogaléria