Navigácia

Terapie

Koncept Bazálnej stimulácie

Koncept Bazálnej stimulácie je vedecký pedagogicko – ošetrovateľský koncept podporujúci vnímanie, komunikáciu a pohybové schopnosti človeka. Ošetrovateľská starostlivosť alebo pedagogické vedenie sú v koncepte štrukturované tak, aby boli podporované zachované schopnosti prijímateľa sociálnych služieb. Predpokladom je práca s autobiografiou prijímateľa sociálnych služieb a integrácia príbuzných do tohto procesu. Koncept má vypracované rehabilitačné techniky pre stimuláciu vnímania telesnej schémy – somatickej stimulácie, vestibulárnej stimulácie, taktilno – haptickú, chuťovú, optickú, auditívnu a olfaktorickú stimuláciu. Bazálna stimulácia je integrovateľná do klinickej starostlivosti, ale i do podmienok neklinickej starostlivosti v podobe zariadení sociálnych služieb, škôl, domácej starostlivosti a pod. U prijímateľov sociálnych služieb s nezvratnými zmenami ich telesného a duševného stavu výrazne podporuje kvalitu ich života. Základný kurz Bazálnej stimulácie s medzinárodne platným certifikátom (Inštitút bazálnej stimulácie vo Frýdku – Místku - ČR) má v zariadení absolvovaných 90 % zamestnancov.

 

                                                                         

Novinky

Kontakt

  • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky, Domov sociálnych služieb
    Pod kopcom 5902/75, 940 01 Nové Zámky
  • +421 918 461 303

Fotogaléria